Regulamin

Sklep internetowy www.interperfumy.pl prowadzony jest przez Waldemara Herkta, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Perfumeria Merkury. Herkt W.; ul. Staszica 1 lok.15 D, 71-515 Szczecin, NIP: 8512530320 REGON: 811665394, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem: 8512530320, zwanego dalej „Sprzedawcą”.

Dane tele-adresowe Sprzedawcy:

Adres do korespondencji:

Interperfumy ul. Malinowa 9A 71-483 Szczecin

adres e-mail: shop@interperfumy.pl

tel.: 885 888 999

godziny otwarcia sklepu: poniedziałek – piątek od 9.00 do 17:00, sobota 8:30 do 15:00

Wszystkie zwroty i reklamacje proszę wysyłać na adres korespondencyjny:

Interperfumy

ul. Malinowa 9A

71-483 Szczecin

adres e-mail: shop@interperfumy.pl

Słownik:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego Interperfumy i dokonująca zakupów;

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Interperfumy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

Przedsiębiorca – klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego), dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Interperfumy w zakresie tej działalności; Punkt odbioru osobistego – sklep stacjonarny Sprzedawcy w Szczecinie przy ul. Staszica 1 Pawilon 15 D Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną; Sklep internetowy Interperfumy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: www.interperfumy.pl.

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Interperfumy, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.    Wszystkie informacje zawarte na stronie www.interperfumy.pl są dostępne w języku polskim.

3.    Do korzystania ze Sklepu internetowego Interperfumy, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,; b)    włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript, c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.    Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego Interperfumy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.    Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego Interperfumy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego Interperfumy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient w każdym czasie może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Waldemar Herkt Interperfumy ul. Malinowa 9A; 71-483 Szczecin , mailowo na adres: shop@interperfumy.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.

II. Rejestracja i logowanie

1.    W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Interperfumy (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail, oraz login i hasło dla konta, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Interperfumy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2.    Rejestracja w Sklepie Internetowym Interperfumy, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Interperfumy, są nieodpłatne.

3.    Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Interperfumy każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.

4.    W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Interperfumy należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres:shop@interperfumy.pl  z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Interperfumy.

5.    Rejestracja w Sklepie Internetowym Interperfumy nie jest konieczna w celu dokonywaniu zakupów, jednak tylko zarejestrowani Klienci mogą uczestniczyć w programie rabatowym (pkt V Regulaminu).

III. Płatność oraz cena

1.    Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym Interperfumy są wyrażone w polskich złotych.

2.    Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie świadczenia wymagane przepisami prawa, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3.    Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

1)    przelew bankowy dokonany na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: Perfumeria Merkury Mbank 27114020040000350300369444

2)    płatność przy odbiorze towaru (należność pobiera doręczyciel)

4.    W przypadku płatności przelewem Klient proszony jest o płatność na podstawie złożonego Zamówienia oraz powołanie w tytule przelewu numeru Zamówienia. Jeżeli płatność nie wpłynie w ciągu 5 dni od daty złożenia Zamówienia, zostanie ono anulowane.       

5.    Za każdy zakupiony towar Klient otrzymuję paragon lub fakturę. Faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę każdorazowo na żądanie Klienta.

IV. Zamówienia

1.    Klient może składać zamówienia za pośrednictwem:

a)    strony internetowej www.interperfumy.pl 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, wybraniu sposobu dostawy oraz kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”,

b)    telefonicznie 885 888 999 w dniach: poniedziałek –piątek w godzinach od 9.00 do 17:00; sobota 8.30 – 15.00

2.    Zamówienie jest realizowane w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych: - od dnia złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze, - od dnia zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem.                             

3. Zamówienia na odbiór osobisty w naszych punktach, oczekują na Klienta do 7 dni od dnia poinformowania Klienta o możliwości odbioru zamówienia, po tym terminie zostają anulowane.

V. Program rabatowy

1.    W programie rabatowym mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zarejestrowani Klienci Sklepu internetowego Interperfumy. Promocje, kody na Social Media Facebook oraz Instagram.

VI. Warunki i koszty dostawy

1.    Sklep internetowy Interperfumy dokonuje wysyłki Produktów wyłącznie na terenie Polski w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD .

2.    Szczegółowy czas dostawy podany jest Klientowi każdorazowo w trakcie składania zamówienia.

3.    W przypadku płatności gotówką Klient ma również możliwość odbioru osobistego na terenie Szczecinie przy ul. Staszica 1 (C.H. Manhattan), po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 885 888 999.

4.    Koszt dostawy: a) Przedpłata na konto bankowe : - 17 zł firma kurierska DPD b) Wysyłka za pobraniem: - 22 zł firma kurierska DPD                                                                     

  VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.    Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

2.    Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularz od odstąpienia umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać na adres e-mail: shop@interperfumy.pl lub na adres korespondencyjny: Waldemar Herkt Interperfumy ,ul. Malinowa 9A, 71-483 Szczecin

4.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6.    W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcą, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktu do Sklepu internetowego Interperfumy pokrywa Kupujący.

9.    Do zwracanego produktu Konsument może dołączyć dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

11.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)    w której przedmiotem świadczenia jest Produktu dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)    w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  VIII. Reklamacje

1.    Sprzedawca  jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia).

2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru.

3.    W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Waldemar Herkt Interperfumy , ul. Malinowa 9A, 71-483 Szczecin.

4.    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia.

7.    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie narusza to uprawnień Konsumenta co do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu.

9.    Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10.    W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Malinowa 9a, 71-483 Szczecin.

11.    Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy

12.    Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX. Zasady obrotu profesjonalnego

1.    W przypadku składania zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, stosuje się poniższe postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w pkt IX stosuje się pozostałe postanowienia regulaminu.

2.    Zamówienie jest realizowane, jeśli w chwili składania zamówienia wybrane produkty są dostępne u dostawców Sklepu internetowego Interperfumy. W przypadku braku dostępności produktów, Sprzedawca może za zgodą Przedsiębiorcy spełnić świadczenie zastępcze, oferując produkty zamienne o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za taką samą cenę, lub w inny sposób ustalony z Przedsiębiorcą. W przypadku braku zgody Przedsiębiorcy na świadczenie zastępcze, Sprzedawca zwróci dokonaną zapłatę Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia oświadczenia Przedsiębiorcy o braku zgody na produkty zamienne.

3.    Podczas odbioru Zamówienia ze Sklepu internetowego Interperfumy Przedsiębiorca powinien sprawdzić w obecności doręczyciela stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

4.    W przypadku nieodebrania przesyłki, Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki.

5.    W przypadku składania reklamacji Przedsiębiorca jest zobowiązany przesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Przedsiębiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, oraz o trybie i sposobie jej rozpatrzenia.

X. Informacje o przetwarzaniu danych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest interperfumy.pl z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Malinowa 9A, 71-483 Szczecin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem:8512530320, REGON: 811665394, zwanego (dalej „Administrator”);

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail shop@interperfumy.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

   a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),    

 b) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),     

 c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz jeżeli wyrażono zgodę:    

 a) Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182,  

 b) Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182,    

 c) Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4

5) Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7) Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8) Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

10) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

2.    Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są zawsze realizowane według postanowień regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.   Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Załącznik nr 2 – formularz reklamacyjny Życzymy udanych zakupów  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl